C4TMO - Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava


Ke stažení

Na této stránce najdete ke stažení logo, hlavičkový papír, prezentační šablonu a další materiály, které vystihují identitu Centra.

Žádanky, manuály a informované souhlasy naleznete v jednotlivých sekcích: Děti, Dospělí, Gravidní ženy a Vzorky.

Logo C4TMO

Hlavičkový papír C4TMO

Prezentační šablona C4TMOAKTUALITY

4.12.2017 - Účast C4TMO na 7. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků

25.10.2017 - C4TMO v rámci edukačního bloku TMA na 6. Košických hematologických a transfuziologických dnech.
19.10.2017 - Aktualizovali jsme diagnosticko-terapeutický algoristmus pro dospělé.

22.9.2017 - Někteří naší členové se zúčastnili ISSHP European Congress v Berlíně

5.9.2017 - V menu přibyla sekce o C4TMO. I nadále pracujeme na plnění a zdokonalování webu. Děkujeme za trpělivost.

14.7.2017 - Účast členů C4TMO na ISTH meeting v Berlíně

UŽITEČNÉ ODKAZY
SEZNAM ZKRATEK
SPOLUPRÁCE

Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava