C4TMO - Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava


Další příbuzné jednotky TMA

Heparinem indukovaná trombocytopenie - HIT

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) je závažný nežádoucí účinek léčby hepariny navozený aktivací destiček, monocytů a endotelu protilátkami proti komplexu destičkového faktoru 4 s hepariny nebo jinými glykosaminoglykany.[1, 2] Pacienti s HIT jsou ohroženi rozvojem žilní a/nebo tepenné trombózy a/nebo poruch mikrocirkulace. HIT je velmi potentní trombofilní stav s vysokým rizikem trombotických komplikací u pacientů bez adekvátní antikoagulace. Včasná diagnóza a náležitá léčba alternativním antikoagulans může zabránit vzniku komplikací. Pouhé přerušení aplikace heparinů bez zahájení terapie alternativním antikoagulans nestačí.[3-5] Nespolehlivá diagnostika sebou nese řadu úskalí. Pokračování v antikoagulaci hepariny na základě falešně negativní diagnózy představuje riziko progrese HIT s fatálními následky a zbytečná léčba alternativním antikoagulans při falešně pozitivní diagnóze zvyšuje riziko hemoragických komplikací a ekonomické náklady.[6]

Jako akutní HIT je označována fáze onemocnění se současným průkazem HIT protilátek schopných aktivovat destičky a trombocytopenie resp. významného poklesu počtu destiček v době léčby hepariny. V této fázi je riziko závažných komplikací nejvyšší. Po úpravě počtu destiček nad hodnotu 150x109/l se onemocnění dostává do fáze subakutní HIT. Úprava počtu destiček je vnímaná jako známka odeznívání protrombotického stavu a signál pro zahájení velmi dobře kontrolovaného převádění na antikoagulaci warfarinem. Postupně mizí pozitivita funkčních a pak i imunoanalytických testů. V okamžiku kdy nelze HIT protilátky v krvi pacienta detekovat jde o stav označovaný jako anamnéza HIT. V této fázi trvá vysoká pravděpodobnosti opakování HIT po každé další reexpozici heparinů. Podcenění tohoto anamnestického údaje a neadekvátní podá(vá)ní heparinů může mít pro pacienta fatální následky.[7-10]

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u pacientů léčených heparinem je široká. Pro kvalifikovaný odhad pravděpodobnosti, že trombocytopenie resp. ostatní výše jmenované symptomy jsou projevem HIT byly vytvořeny klinické skórovací systémy.[11-13] Nejcitovanější je tzv. 4Ts skóre.[11, 13, 14] Při stanovení 4Ts skóre se hodnotí přítomnost poklesu počtu destiček, časová souvislost vzniku trombocytopenie, trombózy a ostatních projevů HIT s aplikací heparinů a další příčiny významného poklesu počtu destiček.

Použitá literatura

1. Warkentin, T.E., B.H. Chong, and A. Greinacher, Heparin-induced thrombocytopenia: towards consensus. Thromb Haemost, 1998. 79(1): p. 1-7.
2. Amiral, J., et al., Platelet factor 4 complexed to heparin is the target for antibodies generated in heparin-induced thrombocytopenia. Thromb Haemost, 1992. 68(1): p. 95-6.
3. Wallis, D.E., et al., Failure of early heparin cessation as treatment for heparin-induced thrombocytopenia. Am J Med, 1999. 106(6): p. 629-35.
4. Zwicker, J.I., et al., Thrombosis and ELISA optical density values in hospitalized patients with heparin-induced thrombocytopenia. J Thromb Haemost, 2004. 2(12): p. 2133-7.
5. Lubenow, N., et al., Lepirudin in patients with heparin-induced thrombocytopenia - results of the third prospective study (HAT-3) and a combined analysis of HAT-1, HAT-2, and HAT-3. J Thromb Haemost, 2005. 3(11): p. 2428-36.
6. Smythe, M.A., et al., Venous limb gangrene and fatal hemorrhage: adverse consequences of HIT "overdiagnosis" in a patient with antiphospholipid syndrome. Am J Hematol, 2011. 86(2): p. 188-91.
7. Warkentin, T.E. and J.G. Kelton, Temporal aspects of heparin-induced thrombocytopenia. N Engl J Med, 2001. 344(17): p. 1286-92.
8. Greinacher, A., et al., The temporal profile of the anti-PF4/heparin immune response. Blood, 2009. 113(20): p. 4970-6.
9. Lubenow, N., et al., Heparin-induced thrombocytopenia: temporal pattern of thrombocytopenia in relation to initial use or reexposure to heparin. Chest, 2002. 122(1): p. 37-42.
10. Warkentin, T.E., Heparin-induced thrombocytopenia: pathogenesis and management. British journal of haematology, 2003. 121(4): p. 535-55.
11. Lo, G.K., et al., Evaluation of pretest clinical score (4 T's) for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia in two clinical settings. J Thromb Haemost, 2006. 4(4): p. 759-65.
12. Cuker, A., et al., The HIT Expert Probability (HEP) Score: a novel pre-test probability model for heparin-induced thrombocytopenia based on broad expert opinion. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 2010. 8(12): p. 2642-50.
13. Warkentin, T.E. and N.M. Heddle, Laboratory diagnosis of immune heparin-induced thrombocytopenia. Curr Hematol Rep, 2003. 2(2): p. 148-57.
14. Warkentin, T.E. and L.A. Linkins, Non-necrotizing heparin-induced skin lesions and the 4T's score. J Thromb Haemost, 2010. 8(7): p. 1483-5.AKTUALITY

4.12.2017 - Účast C4TMO na 7. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků

25.10.2017 - C4TMO v rámci edukačního bloku TMA na 6. Košických hematologických a transfuziologických dnech.
19.10.2017 - Aktualizovali jsme diagnosticko-terapeutický algoristmus pro dospělé.

22.9.2017 - Někteří naší členové se zúčastnili ISSHP European Congress v Berlíně

5.9.2017 - V menu přibyla sekce o C4TMO. I nadále pracujeme na plnění a zdokonalování webu. Děkujeme za trpělivost.

14.7.2017 - Účast členů C4TMO na ISTH meeting v Berlíně

UŽITEČNÉ ODKAZY
SEZNAM ZKRATEK
SPOLUPRÁCE

Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava