Aktuality

Pařízkovy dny XXVI. se budou konat 5-6.3.2020 v Clarion Congress hotel Ostrava. Jste srdečně zváni.

https://www.hanzo.cz/pd

Spolupracujeme s nově vznikající pacientskou organizací HELLP syndrom, z.s.

https://hellpsyndrom.cz/

Spolupráce:

Trombotické mikroangiopatie a příbuzné jednotky

Projekt Trombotické mikroangiopatie a příbuzné jednotky má za cíl na tyto vzácně se vyskytující jednotky upozorňovat komplexním edukačním programem, zlepšit podmínky pro včasnou a přesnou diagnostiku resp. diferenciální diagnostiku, archivovat biologický materiál pacientů a vytvořit databáze pacientů, přesnou diagnostikou lépe směřovat adekvátní terapii, vytvořit podmínky pro inter- a intradisciplinární spolupráci, sdílet zkušenosti z klinické praxe a zajistit konsultační servis pro zdravotníky resp. účinnou edukaci pacientů…

Trombotické mikroangiopagie (TMA) jsou sporadicky se vyskytující onemocnění, patologické stavy a nebo syndromy s potenciálně fatálními důsledky pozdní nebo nesprávné diagnostiky. Ojedinělý výskyt a neúplně vyjádřený nebo proměnlivý klinický a laboratorní obraz bývají důvodem proč mnohé případy unikají pozornosti lékařů a zůstávají nepoznané. Nespecifické klinické projevy a základní laboratorní znaky TMA vedou k chybám v diferenciální diagnostice například mezi trombotickou trombocytopenickou purpurou (TTP) a atypickým hemolyticko-uremickým syndromem (aHUS) přes to, že jde o dvě etiopatogeneticky rozdílné jednotky vyžadující rozdílnou léčbu.