C4TMO - Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava


Trombotické mikroangiopatie a příbuzné jednotky

Trombotické mikroangiopagie (TMA) jsou sporadicky se vyskytující onemocnění, patologické stavy a nebo syndromy s potenciálně fatálními důsledky pozdní nebo nesprávné diagnostiky. Ojedinělý výskyt a neúplně vyjádřený nebo proměnlivý klinický a laboratorní obraz bývají důvodem proč mnohé případy unikají pozornosti lékařů a zůstávají nepoznané. Nespecifické klinické projevy a základní laboratorní znaky TMA vedou k chybám v diferenciální diagnostice například mezi trombotickou trombocytopenickou purpurou (TTP) a atypickým hemolyticko-uremickým syndromem (aHUS) přes to, že jde o dvě etiopatogeneticky rozdílné jednotky vyžadující rozdílnou léčbu.

Projekt Trombotické mikroangiopatie a příbuzné jednotky má za cíl na tyto vzácně se vyskytující jednotky upozorňovat komplexním edukačním programem, zlepšit podmínky pro včasnou a přesnou diagnostiku resp. diferenciální diagnostiku, archivovat biologický materiál pacientů a vytvořit databáze pacientů, přesnou diagnostikou lépe směřovat adekvátní terapii, vytvořit podmínky pro inter- a intradisciplinární spolupráci, sdílet zkušenosti z klinické praxe a zajistit konsultační servis pro zdravotníky resp. účinnou edukaci pacientů...AKTUALITY

4.12.2017 - Účast C4TMO na 7. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků

25.10.2017 - C4TMO v rámci edukačního bloku TMA na 6. Košických hematologických a transfuziologických dnech.
19.10.2017 - Aktualizovali jsme diagnosticko-terapeutický algoristmus pro dospělé.

22.9.2017 - Někteří naší členové se zúčastnili ISSHP European Congress v Berlíně

5.9.2017 - V menu přibyla sekce o C4TMO. I nadále pracujeme na plnění a zdokonalování webu. Děkujeme za trpělivost.

14.7.2017 - Účast členů C4TMO na ISTH meeting v Berlíně

UŽITEČNÉ ODKAZY
SEZNAM ZKRATEK
SPOLUPRÁCE

Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava