Aktuality

Od 21.12.2021 je na stránkách pacientské organizace Hellp Syndrom dostupná členská přihláška (sekce poradna). http://www.hellpsyndrom.cz

 

 

 

 

Spolupráce:

Konference a semináře

VI. SPOLOČNÁ KONFERENCIA SGPS A ČGPS ČLS JEP

Bratislava, Slovensko | 20.-23. 6. 2019

 • TĚŽKÝ HELLP SYNDROM A POSTPARTÁLNÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATICKÉ SYNDROMY: ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOUBORU 9 ŽEN Z FN OSTRAVA A PŘEHLED LITERATURY
 • Gumulec J.1,6, Šimetka O.2,6, Kaspřák D.1, Doležálková E.2, Gregorová L.2, Kořístek Z.1,6, Navrátil M.1,6, Richterová P.1, Tvrdá M.1, Notari K.1, Kovářová P.3, Vrublová P.1, Káňová M.4, Martínek J5, Hájek R.1,6
 • 1Klinika hematoonkologie, FN Ostrava; 2Gynekologicko-porodnická klinika, FN Ostrava; 3Krevní centrum, FN Ostrava; 4Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava; 5Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; 6Lékařská fakulta Ostravské univerzity

XXVI. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE

Hradec Králové, Česká republika | 16.-18. 5. 2019

Rokitanského přednáška
 • TROMBOTICKÉ TROMBOCYTY!!!
 • Gumulec J. (FN Ostrava)

Historicky první pracovní schůzka poradního sboru C4TMO k interpretaci výsledků mutační analýzy genů vybraných složek a regulačních proteinů komplementu et cetera

Ostrava, Česká republika | 24. 4. 2019

8th International Symposium on Women’s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis

Madrid, Španělsko | 29.-31. 3. 2019

 • Comprehensive care improves the prognosis of women with severe HELLP syndrome and postpartal thrombotic microangiopathic syndrome
 • Gumulec J.1, Šimetka O.2, Kaspřák D.1,5, Doležálková E.2, Gregorová L.2, Kořístek Z.1, Navrátil M.1, Tvrdá M.1, Notari K.1, Broskevičová L.1, Recová L.3, Andělová K.3, Kovářová P.4, Lochman I.5, Martínek J.6, Hájek R.1

XXV. Pařízkovy dny 2019

Ostrava, Česká republika | 7.-8. 3. 2019

 • TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ
 • Gumulec J.1, Klinika hematoonkologie, FN Ostrava

XXI. Colours of Sepsis 2019

Odborné symposium společnosti Alexion Pharma Czech s.r.o.

Ostrava, Česká republika | 31. 1. 2019

2018

Koagulace a krvácení 2018

Hluboká nad Vltavou, Česká republika | 18. – 19. 10. 2018

 • TĚŽKÝ HELLP SYNDROM A POSTPARTÁLNÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATICKÉ SYNDROMY:
  ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOUBORU 9 ŽEN Z FN OSTRAVA
 • Gumulec J.1,6, Šimetka O.2,6, Kaspřák D.1, Doležálková E.2, Gregorová L.2, Kořístek Z.1,6, Navrátil M.1,6, Richterová P.1, Tvrdá M.1, Notari K.1, Kovářová P.3, Vrublová P.1, Káňová M.4, Martínek J5, Hájek R.1,6
 • 1Klinika hematoonkologie, FN Ostrava; 2Gynekologicko-porodnická klinika, FN Ostrava; 3Krevní centrum, FN Ostrava; 4Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava; 5Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; 6Lékařská fakulta Ostravské univerzity

I. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 16. ‐ 19. září 2018, Praha

Praha, Česká republika | 16. – 19. 9. 2018

 • LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA U PACIENTŮ S PODEZŘENNÍM NA AKUTNÍ ATAKU TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE
 • Gumulec J. (FN Ostrava)
 • SOUSTŘEDĚNÁ PÉČE ZLEPŠUJE PROGNÓZU ŽEN S TĚŽKÝM HELLP SYNDROMEM A POSTPARTÁLNÍMI TROMBOTICKÝMI MIKROANGIOPATICKÝMI SYNDROMY
 • Gumulec J.1,6, Šimetka O.2,6, Kaspřák D.1, Doležálková E.2, Gregorová L.2, Kořístek Z.1,6, Navrátil M.1,6, Richterová P.1, Tvrdá M.1, Notari K.1, Kovářová P.3, Vrublová P.1, Káňová M.4, Martínek J5, Hájek R.1,6
 • 1Klinika hematoonkologie, FN Ostrava; 2Gynekologicko-porodnická klinika, FN Ostrava; 3Krevní centrum, FN Ostrava; 4Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava; 5Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; 6Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • SOUSTŘEDĚNÁ PÉČE ZVYŠUJE ZÁCHYT A ZLEPŠUJE PROGNÓZU PACIENTŮ S TROMBOTICKÝMI MIKROANGIOPATIEMI
 • Gumulec J.1,6, Kaspřák D.1, Kořístek Z.1,6, Šimetka O.2,6, Čermáková Z.3,6, Šuláková T.4, Zaoral T.4, Kovářová P.3, Navrátil M.1,6, Richterová P.1, Mihalyová Fečková J.1, Doležálková E.2, Gregorová L2, J.Martínek5a Hájek R.1,6
 • 1Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava; 2Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava; 3Krevní centrum, Fakultní nemocnice Ostrava; 4Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava; 5Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; 6Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny

Mikulov, Česká republika | 12. – 14. 4. 2018

Blok: Perinatologie a fetomaternální medicína I – Hematologická onemocnění v porodnictví
 • Hemolýza v těhotenství a kolem porodu (Erika Doležálková, Gynekologicko-porodnická klinika, FNO)
 • Trombotické mikroangiopatie – přehled patofyziologie, iniciální diagnostiky a léčby (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Trombotické mikroangiopatie v perinatálním období (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)

XXIV. Pařízkovy dny

Ostrava, Česká republika | 8. – 9. 3. 2018

Blok: Trombotické mikroangiopatie
 • Úvod a moderovaná diskuze (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Kasuistika dospělého pacienta s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Kasuistika chlapce s atypickým hemnolyticko-uremickým syndromem (Tomáš Zaoral, Klinika dětského lékařství, FNO)
Blok: Lectures of young scientists
 • Genomic Studies in Thrombotic Microangiopathies (David Kaspřák, Klinika hematonkologie, FNO)

XX. Colours of Sepsis

Ostrava, Česká republika | 31. 1. 2018

 • HEMOLYTICKÉ SYNDROMY U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ
 • Gumulec J. (FN Ostrava)

Vzácne choroby z pohľadu internistu

Košice – Banská Bystrica – Bratislava, Slovensko | 17. 1., 24.1. a 13. 2. 2018

2017

7. konference nemocničních gynekologů a porodníků

České Budějovice, Česká republika | 30. 11. – 2. 12. 2017

 • Úvod a moderovaná diskuze edukačního bloku o TMA (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Je atypicky probíhající HELLP syndrom skutečně HELLP syndrom anebo jde o jinou klinickou jednotku? (Ondřej Šimetka, Gynekologicko-porodnická klinika, FNO)
 • aHUS v peripartálním období – průběh, léčba, důsledky (prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice)

XXIV. kongres České internistické společnosti

Praha, Česká republika | 29. 10. – 1. 11. 2017

 • Ultravzácná onemocnění komplementu I: Diferenciální diagnostika TMA (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)

6. Košické hematologické a transfuziologické dny

Košice, Slovensko | 19. – 21. 10. 2017

 • Chairman edukačního bloku o TMA (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Diagnostika a terapie TMA (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Novinky z oblasti preeklampsie a HELLP syndromu (Ondřej Šimetka, Gynekologicko-porodnická klinika, FNO)
 • Péče o dětské pacienty s TMA (Terezie Šuláková, Klinika dětského lékařství, FNO)
 • Projekt C4TMO [poster] (David Kaspřák, Klinika hematonkologie, FNO)

Sborník abstrakt

ISSHP European Congress

Berlín, Německo | 6. – 9. 9. 2017

 • Early identification of women with hellp syndrome who fail to improve after delivery and need plasma exchange (Ondřej Šimetka, Erika Doležálková a Jaromír Gumulec, Fakultní nemocnice Ostrava)

Sborník abstrakt

International Meeting for the Thrombosis and Hemostasis Community

Berlín, Německo | 8. – 13. 7. 2017

 • The next case report of thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) after influenza vaccination (David Kaspřák, Zdeněk Kořístek, Jaromír Gumulec a kol., Fakultní nemocnice Ostrava)

Sborník abstrakt

XXXI. Olomoucké hematologické dny

Olomouc, Česká republika | 28. – 30. 5. 2017

 • Vybrané kazuistiky s TMA (Zdeněk Kořístek, Fakultní nemocnice Ostrava)
 • Prezentace C4TMO na bloku Mikroangiopatie

Sborník abstrakt

XXIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze

Hradec Králové, Česká republika | 18. – 20. 5. 2017

 • Chairman edukačního bloku o TMA (Jaromír Gumulec, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Diagnosticko-terapeutická strategie péče o pacienta s podezřením na trombotickou mikroangiopatii (Zdeněk Kořístek a kol., Fakultní nemocnice Ostrava)
 • Novinky z oblasti preeklampsie a HELLP syndromu (Ondřej Šimetka, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Vybrané případy trombotické mikroangiopatie z klinické praxe KHO FNO [poster] (David Kaspřák a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)

Sborník abstrakt – přednášky
Sborník abstrakt – postery

XXIII. Pařízkovy dny

Ostrava, Česká republika | 9. – 10. 3. 2017

 • Workshop trombocytopatie (Jaromír Gumulec a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Workshop HELLP syndrom (Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka a David Kaspřák, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Meet the Expert Session (Jaromír Gumulec, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Diagnosticko-terapeutická strategie péče o pacienta s podezřením na trombotickou mikroangiopatii (Zdeněk Kořístek a kol., Fakultní nemocnice Ostrava)
 • Koordinace diagnostiky a archivace biologického materiálu u pacientů s trombotickými mikroangiopatiemi (David Kaspřák a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)

19th Colours of Sepsis

Ostrava, Česká republika | 7. – 10. 2. 2017

Trombotické mikroangiopatie v intenzivní péči:

 • Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocného pacienta (Jaromír Gumulec a kol., Fakultní nemoncie Ostrava) PDF
 • Diagnosticko-terapeutická strategie péče o pacienta s podezřením na trombotickou mikroangiopatii (Zdeněk Kořístek a kol., Fakultní nemocnice Ostrava) PDF
 • Katastrofický antifosfolipidový syndrom (Alena Buliková, Fakultní nemocnice Brno) PDF
 • Novinky z oblasti preeklampsie a HELLP syndromu (Ondřej Šimetka a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Prezentace projektu TM (David Kaspřák a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)