Konference a semináře

Plánované

Uplynulé

2018

XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny

Mikulov, Česká republika | 12. – 14. 4. 2018

Blok: Perinatologie a fetomaternální medicína I – Hematologická onemocnění v porodnictví
 • Hemolýza v těhotenství a kolem porodu (Erika Doležálková, Gynekologicko-porodnická klinika, FNO)
 • Trombotické mikroangiopatie – přehled patofyziologie, iniciální diagnostiky a léčby (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Trombotické mikroangiopatie v perinatálním období (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)

XXIV. Pařízkovy dny

Ostrava, Česká republika | 8. – 9. 3. 2018

Blok: Trombotické mikroangiopatie
 • Úvod a moderovaná diskuze (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Kasuistika dospělého pacienta s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Kasuistika chlapce s atypickým hemnolyticko-uremickým syndromem (Tomáš Zaoral, Klinika dětského lékařství, FNO)
Blok: Lectures of young scientists
 • Genomic Studies in Thrombotic Microangiopathies (David Kaspřák, Klinika hematonkologie, FNO)

2017

7. konference nemocničních gynekologů a porodníků

České Budějovice, Česká republika | 30. 11. – 2. 12. 2017

 • Úvod a moderovaná diskuze edukačního bloku o TMA (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Je atypicky probíhající HELLP syndrom skutečně HELLP syndrom anebo jde o jinou klinickou jednotku? (Ondřej Šimetka, Gynekologicko-porodnická klinika, FNO)
 • aHUS v peripartálním období – průběh, léčba, důsledky (prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice)

XXIV. kongres České internistické společnosti

Praha, Česká republika | 29. 10. – 1. 11. 2017

 • Ultravzácná onemocnění komplementu I: Diferenciální diagnostika TMA (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)

6. Košické hematologické a transfuziologické dny

Košice, Slovensko | 19. – 21. 10. 2017

 • Chairman edukačního bloku o TMA (Jaromír Gumulec, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Diagnostika a terapie TMA (Zdeněk Kořístek, Klinika hematonkologie, FNO)
 • Novinky z oblasti preeklampsie a HELLP syndromu (Ondřej Šimetka, Gynekologicko-porodnická klinika, FNO)
 • Péče o dětské pacienty s TMA (Terezie Šuláková, Klinika dětského lékařství, FNO)
 • Projekt C4TMO [poster] (David Kaspřák, Klinika hematonkologie, FNO)

Sborník abstrakt

ISSHP European Congress

Berlín, Německo | 6. – 9. 9. 2017

 • Early identification of women with hellp syndrome who fail to improve after delivery and need plasma exchange (Ondřej Šimetka, Erika Doležálková a Jaromír Gumulec, Fakultní nemocnice Ostrava)

Sborník abstrakt

International Meeting for the Thrombosis and Hemostasis Community

Berlín, Německo | 8. – 13. 7. 2017

 • The next case report of thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) after influenza vaccination (David Kaspřák, Zdeněk Kořístek, Jaromír Gumulec a kol., Fakultní nemocnice Ostrava)

Sborník abstrakt

XXXI. Olomoucké hematologické dny

Olomouc, Česká republika | 28. – 30. 5. 2017

 • Vybrané kazuistiky s TMA (Zdeněk Kořístek, Fakultní nemocnice Ostrava)
 • Prezentace C4TMO na bloku Mikroangiopatie

Sborník abstrakt

XXIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze

Hradec Králové, Česká republika | 18. – 20. 5. 2017

 • Chairman edukačního bloku o TMA (Jaromír Gumulec, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Diagnosticko-terapeutická strategie péče o pacienta s podezřením na trombotickou mikroangiopatii (Zdeněk Kořístek a kol., Fakultní nemocnice Ostrava)
 • Novinky z oblasti preeklampsie a HELLP syndromu (Ondřej Šimetka, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Vybrané případy trombotické mikroangiopatie z klinické praxe KHO FNO [poster] (David Kaspřák a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)

Sborník abstrakt – přednášky
Sborník abstrakt – postery

XXIII. Pařízkovy dny

Ostrava, Česká republika | 9. – 10. 3. 2017

 • Workshop trombocytopatie (Jaromír Gumulec a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Workshop HELLP syndrom (Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka a David Kaspřák, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Meet the Expert Session (Jaromír Gumulec, Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Diagnosticko-terapeutická strategie péče o pacienta s podezřením na trombotickou mikroangiopatii (Zdeněk Kořístek a kol., Fakultní nemocnice Ostrava)
 • Koordinace diagnostiky a archivace biologického materiálu u pacientů s trombotickými mikroangiopatiemi (David Kaspřák a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)

19th Colours of Sepsis

Ostrava, Česká republika | 7. – 10. 2. 2017

Trombotické mikroangiopatie v intenzivní péči:

 • Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocného pacienta (Jaromír Gumulec a kol., Fakultní nemoncie Ostrava) PDF
 • Diagnosticko-terapeutická strategie péče o pacienta s podezřením na trombotickou mikroangiopatii (Zdeněk Kořístek a kol., Fakultní nemocnice Ostrava) PDF
 • Katastrofický antifosfolipidový syndrom (Alena Buliková, Fakultní nemocnice Brno) PDF
 • Novinky z oblasti preeklampsie a HELLP syndromu (Ondřej Šimetka a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)
 • Prezentace projektu TM (David Kaspřák a kol., Fakultní nemoncie Ostrava)