Aktuality

Od 21.12.2021 je na stránkách pacientské organizace Hellp Syndrom dostupná členská přihláška (sekce poradna). http://www.hellpsyndrom.cz

 

 

 

 

Spolupráce:

Žádanky a odběry

Informované souhlasy

Žádanky

Odběry

Pokyny pro odběr materiálu

ARCHIVAČNÍ MATERIÁL JE NUTNÉ NABRAT IDEÁLNĚ PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY (podáním plazmy, plazmaferézou apod.)! Léčba může zkreslit výsledky z vyšetření provedeného z archivovaného materiálu.

dospělých pacientů je potřeba archivovat následující materiál:

 • alespoň 2 x 2,9 ml nesrážlivé krve s citrátem sodným
 • alespoň 2 x 4,9 ml srážlivé krve (gel)
 • alespoň 2 x 2,6 ml nesrážlivé krve s EDTA se zachováním plné krve pro pozdější izolaci DNA (nezpracovává se na plazmu/sérum)

dětských pacientů je nutné archivovat alespoň tento materiál:

 • minimálně 8,7 ml nesrážlivé krve s citrátem sodným
 • minimálně 9,8 ml srážlivé krve (gel)

Pokyny pro zpracování materiálu

Dle typu zkumavky a požadavků níže je nutné připravit alikvoty séra a plazmy po 0,5 ml (je-li séra/plazmy méně než 1 ml, pak udělat alikvoty po 0,2 ml).

Hotové alikvoty nesmývatelným FIXEM označte kódem (nikdy ne jménem pacienta) – návod pro označování najdete pod pokyny centrifugace materiálu.

Zkumavky s nesrážlivou krví s citrátem sodným:

Je nutná dvojí centrifugace pro zisk bezdestičkové plazmy (speciální koagulační vyšetření, vyšetření ADAMTS13).

 • první centrifugace: 1500 g / 15 min
 • opatrně nabrat supernatant (horní ¾ plazmy) a přepipetovat do nových zkumavek
 • pak odebranou plazmu centrifugovat podruhé: 2800 g / 15 min
 • opět plazmu opatrně přeneste do nových zkumavek (v alikvotech), označte kódem a zamrazte na minimálně -20 °C

Zkumavky se srážlivou krví – úprava gel:

Pro speciální biochemická vyšetření.

 • centrifugace pro zisk séra/plazmy: 1000 – 1500 g / 10 minut
 • alikvoty označte kódem a zamrazte na minimálně -20 °C

Zkumavka s plnou krví s EDTA:

Tuto zkumavku je nutné označit kódem pacienta (nikdy ne jménem) a celou zamrazte na min -20 °C.

Označování alikvotů jedinečným kódem

Tento systém anonymního označování zjednodušší práci laboratorním pracovníkům s označováním zkumavek.

Označování je nutné provádět nesmývatelným (lihovým) fixem. Nalepovácí štítky totiž mohou po delší době uložení v mrazáku ze zkumavky upadnout.

Jedná se o zavedený a osvědčený systém označování zkumavek pro Biobanku FNO.

Kód zapisujte ve tvaru XX1234/yy/1/date

 • XX = počáteční písmena jména a příjmení pacienta
 • 1234 = první 4 čísla rodného čísla
 • yy = druh materiálu (SG – sérum-gel; PE – plazma EDTA; PC – plazma citrát)
 • 1 = pořadí odběru u dané pacientky (viz hlavička archivační žádanky)
 • date = datum odběru

Příklady:

Jana Nováková, rodné číslo 881020/012, sérum-gel, první odběr v 10:00 dne 8.6.2017
Alikvot bude mít označení JN8810/SG/1/8.6.2017

Jana Nováková, rodné číslo 881020/012, sérum-gel, třetí odběr v 02:00 dne 9.6.2017
Alikvot bude mít označení JN8810/SG/3/9.6.2017

Transport vzorků

Zamražený materiál MUSÍ BÝT TRANSPORTOVÁN NA SUCHÉM LEDU, aby nedošlo k jeho rozmražení!

Pro stanovení CD46 (MCP) je zapotřebí čerstvý vzorek zaslat do dané laboratoře (Spadia) při pokojové teplotě do 24 hodin od odběru.

Adresa pro odeslání archivačního materiálu (vzorek, IS, archivační žádanka):
Biobanka
Klinika hematoonkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Vše ohledně transportu vzorků vyřizuje Michaela Návratová (viz kontakty).