Aktuality

Od 21.12.2021 je na stránkách pacientské organizace Hellp Syndrom dostupná členská přihláška (sekce poradna). http://www.hellpsyndrom.cz

 

 

 

 

Spolupráce:

studie HELLP syndrom

Stručné informace

Cílem studie je zachycení pacientek s HELLP syndromem a sestavení velkého souboru žen s tímto onemocněním v České republice. Výsledkem bude detailnější rozpoznání příčin tohoto onemocnění, které povede ke zdokonalení vyšetřovacích postupů a zkvalitnění lékařské péče o tyto ženy.

Spolupráce

Spolupráce probíhá mezi těmito centry:

  • Všeobecná fakultní nemocnie v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře
  • Městská nemocnice Ostrava, Oddělení gynekologie a porodnictví
  • Masarykova nemocnice Ústí n. L., Gynekologicko-porodnická klinika
  • FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika
  • FN Hradec Králové, Porodnická a gynekologická klinika
  • FN Královské Vinohrady Praha, Gynekologicko-porodnická klinika
  • Krajská nemocnice Liberec, Gynekologicko-porodnické oddělení
  • Ústav pro péči o matku a dítě Praha

Máte zájem o spolupráci na studii HELLP syndromu? Neváhejte nás kontaktovat.

Podklady ke studii

Podrobné informace ke zpracování archivačních vzorků najdete v sekci VZORKY.

FAQ – často kladené otázky

Jaké jsou finanční a časové nároky na laboratorní zpracování vzorků?

Studie se zabývá extrémně vzácným a sporadicky vyskytujícím se syndromem (komplikuje cca 0,1 % všech těhotenství). Podle velikosti pracoviště předpokládáme výskyt 2 až 15 HELLP syndromů za rok na jedno pracoviště. Při tomto počtu by nemělo dojít k výraznému zatížení laboratoře. V laboratořích bude probíhat rutinní vyšetření, které je u tohoto onemocnění standardně prováděno a náklady na vyšetření hradí pojišťovna. Dále se provádějí speciální vyšetření, která budou prováděna ve Fakultní nemocnici Ostrava a budou hrazena z prostředků FNO. V externích laboratořích budou vzorky pro speciální vyšetření pouze preanalyticky připraveny – jedná se o stočení krve na plazmu a sérum, rozdělení do zkumavek a zamražení. Speciální odběry se provádí u jedné pacientky pouze jednou, ideálně před zahájením léčby. Rutinní odběry se dle standardní praxe provádějí v určitých časových intervalech pro monitoring léčby a případného překlenutí do postpartálního trombotického mikroangiopatického syndromu (PTMS).

Jakým způsobem budou vzorky transportovány do FNO

Vzorky budou transportovány na suchém ledu, aby nedošlo k jejich rozmražení. Transport bude zajištěn FNO a externí pracoviště se na uhrazení přepravného nepodílí. Transport bude zajištěn po domluvě s Mgr. Kaspřákem (viz kontakty).

Jaký bude přínos pro spolupracující centra?

Kromě skutečnosti, že se jedná o spolupráci při sestavování největšího souboru žen s HELLP syndromem v ČR, budou veškeré výsledky publikovány v odborném časopisu s impakt faktorem a prezentovány na národních a mezinárodních konferencích, na kterých se budou jednotliví koordinátoři studie ze spolupracujících center podílet svým spoluautorstvím či bude dedikováno jejich pracoviště. Výsledkem bude také zdokonalení vyšetřovacích postupů a zkvalitnění péče o tyto pacientky v České republice.