Aktuality

Od 21.12.2021 je na stránkách pacientské organizace Hellp Syndrom dostupná členská přihláška (sekce poradna). http://www.hellpsyndrom.cz

 

 

 

 

Spolupráce:

Kontakty

Adresa

Klinika hematoonkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Členové poradního sboru C4TMO

TMA u dospělých

MUDr. Jaromír Gumulec

+420 597 372 296
jaromir.gumulec@fno.cz

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

+420 597 374 588
zdenek.koristek@fno.cz

TMA a nefrologie u dětí

MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.

+420 597 373 527
terezie.sulakova@fno.cz

Intenzivní péče u dětí

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

+420 597 373 563
tomas.zaoral@fno.cz

TMA v graviditě

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

+420 597 371 802
ondrej.simetka@fno.cz

MUDr. Pavla Miřatská

+420 597 371 406
pavla.miratska@fno.cz

Nefrologie u dospělých pacientů

MUDr. Ivo Valkovský, PhD.

+420 597 374 510 nebo 597 374 510
ivo.valkovsky@fno.cz

Intenzivní péče u dospělých pacientů

MUDr. Jan Máca, PhD.

+420 597 372 713 nebo 597 372 708
jan.maca@fno.cz

Vyšetření ADAMTS13

Stanovení aktivity / antigenu ADAMTS13 a protilátek / inhibitoru

Mgr. Petra Kovářová

+420 597 373 251 nebo 597 374 449
petra.kovarova@fno.cz

Mutační analýza genů komplementu

Sekvenace genů CFH, CD46, CFI, CFB, CFHR5, THBD, MBL2 et cetera

Mgr. David Kaspřák, PhD.

+420 595 530 232 – 234
david.kasprak@fno.cz

Stanovení exprese CD46 (MCP)

Mgr. Kamila Kutějová, Mgr. Petra Masarovičová

+420 595 539 110
kamila.kutejova@spadia.cz, petra.masarovicova@spadia.cz

Vyšetření komplementu

Stanovení CH50, AH50, anti-CFH, MBL et cetera

Mgr. Jan Martinek

+420 602 194 040
jan.martinek@zuova.cz

Výzkumná laboratoř s biobankou

Archivace biologického materiálu

Mgr. Lucie Broskevičová

+420 597 372 097
lucie.broskevicova@fno.cz

Externí konsultanti

  • Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
  • Zoltán Prohászka, Professor of Immunology, Semmelweis University, 3rd Department of Medicine, Research Laboratory, Budapest
  • MUDr. Hana Flögelová, Fakultní nemocnice Olomouc – dětská nefrologie

Koordinátor C4TMO

Organizace archivačních odběrů, transportu vzorků, administrativa, klinické studie et cetera

Michaela Návratová, BBA

+420 703 433 392
michaela.navratova@fno.cz